Tenester

På Alverklinikken behandlar vi pasientar med og utan tilvising frå lege. Vi jobbar ut i frå prinsippet om ei aktiv tilnærming der pasienten sjølv er deltakande i rehabiliteringa i samarbeid med terapeuten.

Les meir om:

Vi kan tilby eit breitt og variert behandlingstilbod:

Allmenn fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi

Manuellterapi

Rehabilitering etter operasjonar

Opptrening etter idrettsskadar

Treningsterapi (både individuelt og i grupper)

Redcord (slyngebehandling)

Laser, Scanlab, Interferens

Trykkbølgebehandling (ESWT)

Gang- og løpsanalyse

Adresse

Alverklinikken AS
Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø