Timebestilling

Bestill time for offentlig fysioterapi

Ring 56 35 15 95 for å få namnet ditt på ventelista for offentleg fysioterapi. Ventetida kan variera. Vi prøver å tilby deg ein time så raskt som mogleg, og prioriterer etter kommunen sine prioriterningsnøklar.

Bestill time hos privat fysioterapeut

Dersom du har helseforsikring eller har behov for ein time snarast mogleg, kan du bestille time hos ein privat fysioterapeut. Vel du å gå til behandling hos ein fysioterapeut utan driftsavtale med kommunen, må du betala full pris.

Avbestilling

Avbestilling skal skje seinast 24 timar på førehand, eller siste virkedag. Avbestilte timar innanfor 24 timar, må betalast i sin heilskap (pasientdel og trygdeandel) – les meir på lovdata.no.

Denne regelen gjeld sjølv om du har frikort 2, rett til fri behandling eller blir sjuk.

Adresse

Alverklinikken AS
Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø