Om Alverklinikken

Om klinikken

Alverklinikken, tidlegare Knarvik Fysioterapi, har sidan 1999 vore lokalisert i Kvassnesveien 48. Vi er samlokalisert med Knarvik Legekontor, Helsetunet legekontor, legevakta og Helsestasjonen.

På klinikken er vi sju fysioterapeutar. Seks av fysioterapeutane, har ein avtaleheimel med kommunen og er ein del av kommunens helsetilbod. I tillegg har vi eit heilprivat fysioterapi tilbod.

Kontaktinfo

Telefon: 56 35 15 95

Er du forsikringskunde eller ynskjer å gå til heilprivat fysioterapeut utan refusjonsrett, kan du bestille time bestille time hjå Roger via telefon/sms på 92 35 83 45 eller på nett.

Adresse

Alverklinikken AS
Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø