Retningslinjer for prioritering

Alle henvendingar som blir motatt på klinikken blir prioritert i tråd med gjeldande lover, retningslinjer, forskrifter samt nasjonale og lokale føringar.

Grunnlaget for prioriteringane er ei fagleg vurdering av tilstandas alvorligheitsgrad og nytta av tiltaket for brukarane. Ventetid blir rekna frå den dagen klinikken registrerer henvendinga.

Prioritet 1

Ventetid: Sju dagar

Rask intervensjon blir vurdert til å ha særleg stor betyding for brukaren sitt funksjonsnivå, lindring og livskvalitet.

Døme:

  • Nyopererte
  • Gravide
  • Nyoppstått nevrologisk skade eller personer med kort forventet levetid/i terminalfasen

Prioritet 2

Ventetid: 14 dagar

Tidleg intervensjon blir vurdert til å ha stor betyding for å setja brukaren i stand til å gjenvinne, utvikle eller halda oppe funksjonsnivå og hindra ytterlegare funksjonstap.

Døme:

  • Personar med akutt sjukdom/skade/liding der funksjon eller smertetilstand vil bli vesentleg forverra dersom iverksetting av tiltak blir utsatt.
  • Sjukemelde (på grunn av aktuell problemstilling)

Prioritet 3

Ventetid: 90 dager

Intervensjon blir vurdert til å ha betyding for brukaren for å forbedre og/eller oppretthalde funksjonsnivå og livskvalitet.

Døme:

  • Personar med byrjande funksjonstap eller personar med funksjonsproblem/kronisk sjukdom i stabil fase

Kontaktinfo

Telefon: 56 35 15 95

Er du forsikringskunde eller ynskjer å gå til heilprivat fysioterapeut utan refusjonsrett, kan du bestille time bestille time hjå Martin via telefon/sms på 478 98 039 eller på nett.

Adresse

Alverklinikken AS
Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø